מייסדת צדקה וחסד – חזון, עשייה, חסד.

Best Jewish Charities

השאיפה לתמוך בנזקקים, לתת, להעניק ולסייע היא נחלתו של כל יהודי. עם זאת, רבים מאתנו חסרים את היכולת הטכנית להגיש את הסיוע המקצועי המותאם באופן נכון לצר