קרן המעשרות – לצאת ידי חובת כל הדעות וללא ספקות!

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

קרן המעשרות, המופעלת מטעם בית המדרש להלכה בהתיישבות, מציעה לכל יהודי את האפשרות לחלל את המעשר שני שלו על פרוטה באופן קל ופשוט. באמצעות מנוי לקרן המעשרות תוכלו לצאת ידי חובת כל הדעות בנושא ללא כל חשש!